(+84 ) 4 62756666 +84 24 62756666 info@davilaw.vnEmail: info@davilaw.vn

CHUYÊN GIA

Xem tất cả


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • TƯ VẤN ĐÀO TẠO

  19006820 (ext 02)

 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU

  19006820 (ext 03)

 • TƯ VẤN LUẬT

  19006820 (ext 04)

 • TƯ VẤN ISO

  19006820 (ext 05)


VIDEO


Nâng cao năng lực tư vấn về đầu tư theo hình thức PPP

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Davilaw Tổng kết năm 2016

Tuyển dụng

  Tuyển Nhân viên tư vấn đầu tư, đấu thầu, đấu giá (đợt 1/2017)

  - Nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan đến đầu tư, đầu tư xây dựng, đấu thầu, đấu giá, các quy định liên quan đến chính sách đầu tư, đất đai, thu hút đầu tư;
  - Giúp việc chuyên gia tư vấn trong việc tư vấn đấu thầu: Soạn thảo hồ sơ mời thầu; hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu trong các dự án tư vấn đấu thầu về các lĩnh vực: Mua sắm hàng hóa, xây lắp, dịch vụ tư vấn, lựa chọn nhà đầu tư;
  - Tiếp xúc tư vấn khách hàng;
  - Thực hiện các công việc do ban lãnh đạo yêu cầu