(+84 ) 4 62756666 +84 24 62756666 info@davilaw.vnEmail: info@davilaw.vn

CHUYÊN GIA

Xem tất cả


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • TƯ VẤN ĐÀO TẠO

  19006820 (ext 02)

 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU

  19006820 (ext 03)

 • TƯ VẤN LUẬT

  19006820 (ext 04)

 • TƯ VẤN ISO

  19006820 (ext 05)


VIDEO


Nâng cao năng lực tư vấn về đầu tư theo hình thức PPP

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Davilaw Tổng kết năm 2016

Tư vấn

  Mẫu dự thảo hợp đồng cho chỉ định thầu rút gọn

  Các sản phẩm dịch vụ cung cấp Dịch vụ tư vấn đấu thầu hiện nay được các cơ quan, đơn vị thực hiện đấu thầu ngày càng quan tâm sử dụng nhằm đảm bảo quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, tiết kiệm thời gian và đem lại hiệu quả kinh tế cao, các lĩnh vực tư vấn bao gồm

  Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐTquy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  Các sản phẩm dịch vụ cung cấp Dịch vụ tư vấn đấu thầu hiện nay được các cơ quan, đơn vị thực hiện đấu thầu ngày càng quan tâm sử dụng nhằm đảm bảo quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, tiết kiệm thời gian và đem lại hiệu quả kinh tế cao, các lĩnh vực tư vấn bao gồm

  Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh xây lắp

  Các sản phẩm dịch vụ cung cấp Dịch vụ tư vấn đấu thầu hiện nay được các cơ quan, đơn vị thực hiện đấu thầu ngày càng quan tâm sử dụng nhằm đảm bảo quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, tiết kiệm thời gian và đem lại hiệu quả kinh tế cao, các lĩnh vực tư vấn bao gồm

  Mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu mua sắm hàng hóa

  Các sản phẩm dịch vụ cung cấp Dịch vụ tư vấn đấu thầu hiện nay được các cơ quan, đơn vị thực hiện đấu thầu ngày càng quan tâm sử dụng nhằm đảm bảo quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, tiết kiệm thời gian và đem lại hiệu quả kinh tế cao, các lĩnh vực tư vấn bao gồm

  Tư vấn đấu thầu và làm hồ sơ mời thầu

  Các sản phẩm dịch vụ cung cấp Dịch vụ tư vấn đấu thầu hiện nay được các cơ quan, đơn vị thực hiện đấu thầu ngày càng quan tâm sử dụng nhằm đảm bảo quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, tiết kiệm thời gian và đem lại hiệu quả kinh tế cao, các lĩnh vực tư vấn bao gồm

  Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa

  Các sản phẩm dịch vụ cung cấp Dịch vụ tư vấn đấu thầu hiện nay được các cơ quan, đơn vị thực hiện đấu thầu ngày càng quan tâm sử dụng nhằm đảm bảo quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, tiết kiệm thời gian và đem lại hiệu quả kinh tế cao, các lĩnh vực tư vấn bao gồm

  Mẫu bản yêu cầu báo giá ban hành kèm theo thông tư 11 /2015/TT-BKHĐT

  Các sản phẩm dịch vụ cung cấp Dịch vụ tư vấn đấu thầu hiện nay được các cơ quan, đơn vị thực hiện đấu thầu ngày càng quan tâm sử dụng nhằm đảm bảo quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, tiết kiệm thời gian và đem lại hiệu quả kinh tế cao, các lĩnh vực tư vấn bao gồm

  MẪU HỒ SƠ YÊU CẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN

  MẪU HỒ SƠ YÊU CẦU  DỊCH VỤ TƯ VẤN 
  (Ban hành kèm theo Thông tư số:  01 /2015/TT-BKHĐT
  ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

  MẪU HỒ SƠ MỜI QUAN TÂM DỊCH VỤ TƯ VẤN

  MẪU HỒ SƠ MỜI QUAN TÂM
  DỊCH VỤ TƯ VẤN
   
  (Ban hành kèm theo Thông tư số:  01   /2015/TT-BKHĐT
  ngày 14    tháng  02  năm 2015  của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
   

  MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN

  MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU  DỊCH VỤ TƯ VẤN
  (Ban hành kèm theo Thông tư số:  01   /2015/TT-BKHĐT
  ngày 14    tháng  02  năm 2015  của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)