(+84 ) 4 62756666 +84 24 62756666 info@davilaw.vnEmail: info@davilaw.vn

CHUYÊN GIA

Xem tất cả


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • TƯ VẤN ĐÀO TẠO

  19006820 (ext 02)

 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU

  19006820 (ext 03)

 • TƯ VẤN LUẬT

  19006820 (ext 04)

 • TƯ VẤN ISO

  19006820 (ext 05)


VIDEO


Nâng cao năng lực tư vấn về đầu tư theo hình thức PPP

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Davilaw Tổng kết năm 2016

Quy trình thực hiện mua sắm tập trung theo cách thức ký thỏa thuận khung

1. Lập, phê duyệt dự toán mua sắm tài sản
2. Tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung
3. Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
4. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu
5. Tổ chức lựa chọn nhà thầu
6. Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo thỏa thuận khung
7. Thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu
8. Ký kết thỏa thuận khung về mua sắm tập trung
9. Ký kết hợp đồng mua tài sản
10. Thanh toán, bàn giao, tiếp nhận tài sản, quyết toán, thanh lý hợp đồng mua sắm tài sản
11. Bảo hành, bảo trì tài sản