(+84 ) 4 62756666 +84 24 62756666 info@davilaw.vnEmail: info@davilaw.vn

CHUYÊN GIA

Xem tất cả


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • TƯ VẤN ĐÀO TẠO

  19006820 (ext 02)

 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU

  19006820 (ext 03)

 • TƯ VẤN LUẬT

  19006820 (ext 04)

 • TƯ VẤN ISO

  19006820 (ext 05)


VIDEO


Nâng cao năng lực tư vấn về đầu tư theo hình thức PPP

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Davilaw Tổng kết năm 2016

Lễ mở Hồ sơ dự sơ tuyển (HSDST) lựa chọn nhà đầu tư dự án: đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng Tổng Công tyTân Cảng Sài Gòn theo hình thức PPP

Ngày 7/2/2017, tại Trụ sở Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã diễn ra lễ mở HSDST lựa chọn nhà đầu tư dự án: đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng TCT Tân Cảng Sài Gòn theo hình thức PPP với sự hiện diện của Lãnh đạo Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Davilaw. Buổi lễ mở HSDST diễn ra trước sự chứng kiến của các Nhà Đầu tư tham dự.