(+84 ) 4 62756666 +84 24 62756666 info@davilaw.vnEmail: info@davilaw.vn

CHUYÊN GIA

Xem tất cả


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • TƯ VẤN ĐÀO TẠO

  19006820 (ext 02)

 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU

  19006820 (ext 03)

 • TƯ VẤN LUẬT

  19006820 (ext 04)

 • TƯ VẤN ISO

  19006820 (ext 05)


VIDEO


Nâng cao năng lực tư vấn về đầu tư theo hình thức PPP

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Davilaw Tổng kết năm 2016

Tài sản tài chính

Đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam do PVN

Đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam do PVN

Đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam do PVN 
Đấu giá thành công bằng đúng mức giá khởi điểm tại rất nhiều Công ty CP CTGT tỉnh Điện Biên

Đấu giá thành công bằng đúng mức giá khởi điểm tại rất nhiều Công ty CP CTGT tỉnh Điện Biên

23-02-2017

Rất nhiều Công ty CP CTGT tỉnh Điện Biên đấu giá thành...
Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương đấu giá cổ phần

Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương đấu giá cổ phần

23-02-2017

Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương đấu...
Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

23-02-2017

Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Đấu giá Quyền sử dụng đất và...
Huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

23-02-2017

Huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Đấu giá Quyền sử dụng đất...
Đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

23-02-2017

Đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại...
Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu giá tài sản (ĐGTS)

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu giá tài sản (ĐGTS)

26-02-2017

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu giá tài sản...
Bình Phước Điều tra nhóm đối tượng ngăn cản đấu giá lô cao su hơn 45 tỷ đồng

Bình Phước Điều tra nhóm đối tượng ngăn cản đấu giá lô cao su hơn 45 tỷ đồng

26-02-2017

Bình Phước Điều tra nhóm đối tượng ngăn cản đấu giá...
Thông báo: Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tỉnh Thái Bình

Thông báo: Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tỉnh Thái Bình

26-02-2017

Thông báo: Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tỉnh...

MỤC LỤC ĐẤU GIÁ

  Phí đấu giá

  Đăng ký ủy quyền

  Hướng dẫn thủ tục

  Văn bản quy phạm